Om Hvaskjeri.no

Hvaskjeri.no har som mål å bli Norges største portal for informasjon om arrangementer og annen nyttig informasjon for de utvalgte byene.

Her vil du få informasjon om alt fra hylende uteliv til flotte kunstutstillinger.
Du vil i tillegg få informasjon om aktivitetsteder som alpinanlegg, badeland, fornøyelsesparker m.m. Du kan også finne overnattingssteder for alle byene, samt spisesteder og utesteder.

Er det noe steder eller arrangementer du savner eller mener bør være annerledes, så nøl ikke med å ta kontakt.

Ønsker du å legge inn ditt arrangement eller din bedrift?

Det er helt gratis å legge inn sine arrangement eller bedrift på hvaskjeri.no. Ønsker du og ditt firma muligheten til å kunne legge ut deres arrangementer, så kan dere helt gratis registrere dere for å få tilgang til å legge ut deres arrangementer eller bedrift.

Vi setter stor pris på lenker til vår side.

Juridisk
Dette gjelder alle nettsider (http://www.hvaskjeri.no og underliggende) tilhørende Hvaskjeri.

Hvaskjeri nettsider er beskyttet under de regelverk som gjelder for kopibeskyttelse og varemerke. All informasjon på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til, tekst, presentasjoner, illustrasjoner, bilder og lyd kan ikke (om ikke annet er angitt) bli kopiert, overført, formidlet eller lagret uten skriftlig samtykke fra Hvaskjeri.no. Tilpassninger og modifikasjoner på innholdet av våre nettsider er forbudt uten skriftlig samtykke fra Hvaskjeri.no. De navn og symboler som til enhver tid identifiserer vårt selskap, våre produkter og våre tjenester er tilhørende Hvaskjeri og må i så henseende ansees som våre varemerker.

Hvaskjeri.no nettsider er fremstilt "som de er". Hvaskjeri.no gir ingen garantier for at innholdet til enhver tid er korrekt, komplett, pålitelig eller tidsriktig. Hvaskjeri.no påtar seg intet ansvar for skade eller tap, direkte, indirekte eller som konsekvens av, forårsaket av materiell inkludert på våre nettsider eller modifisering av sådan, heller ikke for skader forårsaket av at våre nettsider ikke er tilgjengelig for bruk. Hvaskjeri.no forbeholder seg retten til å revidere våre nettsider eller fjerne tilgang til dem uten å varsle dette i forkant. Hvaskjeri.no fraskriver seg ethvert ansvar for sider som er tilgjenglig via lenker på våre nettsider, og informasjon på sådanne sider.

Ved å sende materiell til Hvaskjeri.no, med e-post eller via våre nettsider, gir bruker Hvaskjeri.no rett til å benytte dette materiale rettighetsfritt, uavkortet, for fremvisning, modifisert, overført og distribuert, hvis ikke annet er avtalt.
Ved å registrere seg seg å bli bruker av hvaskjeri.no må man påregne å motta informasjonseposter fra hvaskjeri.no.

Ved bruk av hvaskjeri.no ansees disse vilkår som akseptert.